VIV Ltd. - mechanical rodeo bull, inflatable slides, castles, bounces

Uppblåsbara rutschbanor

Uppblåsbara rutschbanor - Slukare


Wi tillverkar rekreations och reklam redskop som är överensstämmande med En-14960 normen.

Namnet Slukare är inte en slump. Alla anordningar inom denna kategori matas med två fläktar. En av dessa ansvarar för "slukning", dvs. för att ingången till anordningens inre stängs. Efter att man stiger på en repstege som finns i krokodilens gap, öppnas gapet som om det slukade och samtidigt gör det möjligt att rutscha ut på andra sidan på en rutschabana som finns där. Slukare tillverkas i tre storlekar.

Krokodil Val Anka
Drake
Krokodil Val Anka Drake
..............................................................................................................................................................................................................................................................

VIV Ltd. © 2007-09-10
Studsmatta, rutschbanor, hoppborg, uppblasbara reklamballonger, tält, grindar